StrukturaKancelář řediteleMetodická rada

Metodická rada

 

Organická chemie: Prof. Ing. Michal HOCEK, DrSc.
 
Biochemie a molekulární biologie: RNDr. Michal MAREŠ, CSc.
 
Výpočetní chemie: Prof. RNDr. Pavel JUNGWIRTH, DrSc.
 
Hmotnostní spektrometrie:   RNDr. Josef CVAČKA, Ph.D.