StrukturaServisní skupinyVývojové centrum

Vývojové centrum ÚOCHB

Vývojové dílny vznikly společně s Ústavem organické chemie a biochemie v roce 1950 jako jeho integrální součást. Jejich hlavním úkolem byly a dodnes jsou opravy vědeckých přístrojů, realizace zkušebních zařízení podle požadavků vědeckých pracovníků a vývoj a realizace přístrojů komerčně nedostupných.

Z několika málo řemeslníků s omezeným strojním parkem na počátku jejich existence se postupně staly Vývojové dílny ÚOCHB pracovištěm disponujícím kvalifikovanými pracovníky a vybaveným takovým strojním a přístrojovým parkem, že jsou schopny zajistit vývoj, konstrukci, výrobu a servis i velmi složitých přístrojů. Jako jedno z mála pracovišť tak mohou vyvinout a vyrobit vlastními silami přístroje zasahující do oblastí softwaru, elektroniky, klasické mechaniky, hydrauliky a sklářské výroby.

Po roce 1989 byl uvolněn vývojový, výrobní i servisní potenciál VD i pro zákazníky mimo ÚOCHB. Od roku 1990 VD ÚOCHB provádějí servis pro řadu výrobků renomovaných zahraničních firem produkujících přístroje užívané ve vědeckých ústavech, zdravotnických zařízeních a v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Příkladem mohou být americká firma Thermo Separation Products vyrábějící zejména přístroje HPLC a německá firma Vacuubrand GmbH s kompletním výrobním programem vakuové techniky.

V oblasti vývoje a realizace vědeckých přístrojů VD 1990-1999 ve spolupráci s americkými i českými firmami vyvinuli a realizovali řadu syntetizátorů peptidů na pevné fázi od ekonomického vícenásobného ručního syntetizátoru typu MPS1 přes plně automatický vícenásobný syntetizátor typu COMPAS 242 až po plně automatický vícenásobný syntetizátor peptidů s možností výroby peptidických knihoven typu AVPS 1. Automatický vícenásobný syntetizátor peptidů nové generace typu AVSP 2 je velmi dobrým nástrojem pro zakázkovou syntézu peptidů. Zejména syntetizátory typu MPS 1 a MPS 2 se v provozu velmi osvědčily a exportujeme je jak na evropský tak i na americký trh. V dalších letech jsme vyvinuli a realizovali také celou řadu menších, ale užitečných zařízení, které si Vám v naší nabídce dovolujeme nabídnout.

V roce 2017 se Vývojové dílny přejmenovaly na Vývojové centrum ÚOCHB. Další informace můžete získat na webu Vývojového centra,