Michael Mareš

Katepsinové proteasy v patologii

Katepsinové proteasy v patologii

Výzkum katepsinů patří mezi nejvíce se rozvíjející oblasti proteolýzy. Důvodem je zásadní účast těchto enzymů ve vážných patologiích jako jsou nádorová onemocnění, artritida, osteoporóza, neurodegenerativní a imunitní onemocnění. Velký zájem dále přitahují katepsinové proteázy nalezené u významných parazitů člověka a hmyzích škůdců, které hrají klíčovou roli v jejich metabolismu.

Práce našeho týmu je zaměřena na molekulární mechanismy v patologických procesech řízených katepsiny a na jejich regulaci. Zabýváme se biochemií a proteomikou katepsinů a vývojem inhibitorů katepsinů, které slouží jako nástroj pro intervenci. Více informací najdete na stránkách o našich projektech a školícím programu pro magisterské a doktorské studium.