Jiří Jiráček

Výzkum naší skupiny má silně mezioborový charakter. Při našich aktivitách racionálně využíváme nástroje organické syntézy v biochemických, biologických a farmakologických studiích živých systémů a za účelem vývoje nových biologicky aktivních látek.


BHMT and inhibitor