StrukturaVědecko-servisní skupinyNMR a molekulová spektroskopie

NMR a molekulová spektroskopie (Dr. David Šaman)

Nuklearní magnetická rezonance


NMR laboratoř je díky širokému použití NMR spektroskopie při určování struktury jak přírodních tak syntetických sloučenin nepostradatelným vědecko-servisním týmem na ÚOCHB. Náš výzkum je zaměřen na určování struktury, stereochemii, konformační analýzu, dynamické procesy a predikci NMR parametrů za pomoci nejmodernějšího vybavení. NMR laboratoř se podílí na řešení mnoha projektů ÚOCHB.

nmr


 

Molekulární spektroskopie

 

Zajišťujeme experimenty i s jejich vyhodnocením pomocí vibrační spektroskopie a spektroskopie cirkulárního dichroismu. Provádíme jak běžná standardní měření, tak některé specializované techniky (mikrotechniky, teplotně závislá měření, IR ve spojení s plynovou chromatografií, měření IR ve vodných roztocích, ATR a difusní reflexe, měření kinetik a analýzy rovnovážných stavů, měření spekter Ramanova rozptylu a spekter Ramanovy optické aktivity).
Provádíme spektroskopickou identifikaci přírodních látek a syntetických meziproduktů. Standardně poskytujeme podrobné interpretace a analýzy dat. Složitější nebo seriové úkoly řešíme ve spolupráci se zadavateli.

Kromě servisní činnosti se zabýváme vlastním výzkumem orientovaným na, prostorové uspořádání a dynamiku složek živé hmoty zejména protein a peptidů. Dále se zabýváme Ramanovou mikroskopii živých buněk s cílem určovat chemické složení buněčných organel.