StrukturaDozorčí rada

Dozorčí rada

Členové rady:
RNDr. Hana SYCHROVÁ, DrSc. (předsedkyně) Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Zlatko JANEBA, CSc. (místopředseda) ÚOCHB AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jiří RÁKOSNÍK, CSc. Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Jan ZIMA, DrSc. Akademická rada AV ČR
prof. RNDr. Libor GRUBHOFFER, CSc. Jihočeská Univerzita České Budějovice
doc. Ing. Jiří KRECHL, CSc. CzechInvest
doc. Ing. Pavel MERTLÍK, CSc. Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav
  
 
Tajemník:
prof. RNDr. Irena VALTEROVÁ, CSc. ÚOCHB AV ČR, v.v.i.