Biochemie

Školitel RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Skupina Lenka Maletínská
Téma Úloha stabilních analogů anorexigenních neuropeptidů v metabolickém syndromu
Fakulta 1. lékařská fakulta UK, obor biochemie a pathobiochemie
Anotace

Metabolický syndrom představuje závažný zdravotní problém, neboť jednotlivé komponenty metabolického syndromu (MetS), jako jsou inzulinová rezistence, obezita, diabetes 2. typu, hypertenze a dyslipidemie se vzájemně umocňují. Využití přirozených neuropeptidů k léčbě jednotlivých komponent MetS má svá omezení, neboť dochází k jejich rychlé degradaci v cirkulaci při periferním podávání a nemožnosti průchodu přes hematoencefalickou bariéru, což je nezbytný předpoklad pro jejich výlučně centrální účinky. V tomto projektu budou testovány biologické účinky stabilních analogů vybraných neuropeptidů modifikovaných mastnými kyselinami, které prodlouží poločas v krvi a umožní projít hematoencefalickou bariérou. Takto modifikované analogy budou testovány na vazbu a aktivaci receptorů in vitro a nejúčinnější analogy pak v myších a potkanech na krátkodobý účinek na příjem potravy a dlouhodobý účinek v modelech  metabolického syndromu (např. u dietou indukované obezity u myší a potkanů). Lipidizace některých anorexigenních peptidů by mohla být jednoduchým a efektivním způsobem jak po periferním podání dopravit centrálně účinný peptid do mozku, což může mít potenciálně prospěšné účinky při léčbě metabolického syndromu.