Biochemie

Školitel RNDr. Michael Mareš, CSc.
Skupina Michael Mareš
Téma Katepsinové proteasy v biomedicíně
Fakulta FPBT VŠCHT, PřF UK, 1.LF UK
Anotace

Projekt je zaměřen na proteolytické enzymy katepsinového typu, které se významně podílejí na patologiích a představují cílové molekuly pro terapii. Studovány budou katepsiny člověka a jeho patogenů a parazitů. Cílem projektu je analýza struktury a funkce katepsinů a vývoj nových molekul pro jejich regulaci. Téma na rozhraní biochemie a molekulární biologie využívá zejména následující metodické přístupy: funkční proteomiku a chemickou genomiku, rekombinantní expresi proteinů, enzymologii, proteinovou krystalografii a molekulární modelování.

Práce bude vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i.