ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2017Organická chemie

Organická chemie

1-20
  Školitel Téma
Dr. habil. Ullrich Jahn Antivirální makrocykly
Dr. habil. Ullrich Jahn Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel v totální syntéze biologicky aktivních pyrrolo-imidazolových alkaloidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů.
Dr. habil. Ullrich Jahn Přístupy k totální syntéze dicyklopentanových alkaloidů z Lycopodium
Dr. habil. Ullrich Jahn Selektivní Oxidace Aminokyselin a Modifikace Peptidů
Ing. Petr Beier, Ph.D. Fluoroalkylované sloučeniny hypervalentního jódu pro biokonjugaci thiolů
Ing. Petr Beier, Ph.D. Syntéza a reaktivita perfluoroalkyl azidů a dalších N-perfluoroalkylovaných sloučenin
Ing. Zlatko Janeba, CSc. Příprava nových typů acyklických nukleosidfosfonátů větvených v α-poloze alifatického řetězce s potenciálními protivirovými vlastnostmi
Mgr. Eva Kudová, Ph.D. Steroidní skelet jako puzzle: totální syntéza molekul mimikující steroidní strukturu s modulačním účinkem na NMDA receptory
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Vývoj malých molekul cílících onkogen c-myc
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Syntéza ligandů G-kvadruplexu c-myc pomocí click chemie
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Bioorthogonální reakce na DNA pro regulaci transkripce
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Modifikace DNA reaktivními skupinami pro biokonjugace a cross-linky
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Enzymatická konstrukce funkcionalizovaných RNA
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Syntéza nových heteroanelovaných 7-deazapurinových nukleosidů a nukleotidů s potenciální biologickou aktivitou a pro modifikace DNA a RNA
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Reaktivní DNA a RNA aptamery pro kovalentní vazby na proteiny
1-20