StrukturaRada pracoviště

Rada pracoviště

 

Předseda: Ullrich JAHN, Ph.D.
Místopředseda: prof. Mgr. Pavel JUNGWIRTH, CSc., DSc.
 
Interní členové rady: RNDr. Pavlína MALOY ŘEZÁČOVÁ, Ph.D.
  Mgr. Radim NENCKA, Ph.D.
  RNDr. Pavel ŠÁCHA, Ph.D.
  Ing. Radek POHL, Ph.D.
 
Externí členové rady:  prof. RNDr. Tomáš OBŠIL, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
  doc. RNDr. Petr SLAVÍČEK, Ph.D. (VŠCHT, Praha)
  doc. Mgr. Petr SVOBODA, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
 
Tajemník: prof. RNDr. Irena VALTEROVÁ, CSc.