ÚvodDvorana slávyLidé a události 2014

Lidé a události 2014


LISTOPAD

Ocenění pro prof. Josefa Michla - cena George S. Hammonda

Profesor Josef MICHL obdržel cenu George S. Hammonda pro rok 2014, sponzorovanou Inter-American Photochemical Society.
SRPEN

B. Sobotka a P. Bělobrádek na UOCHB

Na půdě ÚOCHB 7.srpna 2014 se uskutečnilo pracovní setkání předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a místopřesedy vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Fotografie ze setkání
ČERVENEC

Naši kolegové v Nature Chemistry

Gratulujeme našim kolegům Pavlu Jungwirthovi a Frank Uhligovi ke článku v prestižním Nature Chemistry!!!

Janne Savolainen, Frank Uhlig, Saima Ahmed, Peter Hamm and Pavel Jungwirth:
Direct observation of the collapse of the delocalized excess electron in water.
Nature Chemistry 6: 697–701 (2014).
ČERVENEC

Prof. Hobza ve výběru Highly Cited Researchers 2014

Prof. Pavel Hobza je jeden ze dvou českých vědců zahrnutých do výběru Highly Cited Researchers 2014 společnosti Thomson Reuters.
ČERVEN

Ocenění pro prof. Josefa Michla

Prof. Josef Michl získlal cenu "Boron in the Americas" za jeho vědeckou práci v oblasti chemie boru.
ČERVEN

Prémii Otto Otto Wichterleho pro rok 2014 získali tři naši kolegové

Naši mladí kolegové, Jan Řezáč, Jakub Kaminský a Milan Kožíšek, převzali z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově vile Prémii Otto Wichterleho pro rok 2014. Ocenění je určeno vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let.
KVĚTEN

Úspěch našich mladých kolegů (Setkání v Milovech 2014)

XIV. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků (Milovy, 13-16.V.2014) skončilo úspěchem mladých vědců z ÚOCHB. V chemické sekci zvítězil Jiří Kaleta s prací: Syntéza nového molekulárního rotoru pro tvorbu povrchových inkluzí. Zvláštní cenu poroty získali Jiří Kaleta a Sabína Čujová.

Výběr fotografií ze setkání
DUBEN

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek navštívil UOCHB

V doprovodu předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše navštívil v úterý 1. dubna 2014 místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. tři pražská pracoviště Akademie věd ČR. Nejprve se vydal do Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde ho přivítal ředitel ústavu prof. Václav Hořejší. Vicepremiér Pavel Bělobrádek se zde seznámil se zaměřením výzkumné činnosti ÚMG AV ČR i s moderními technologiemi, jimiž jsou jednotlivá oddělení vybavena. Poté se zúčastnil besedy se zaměstnanci krčského areálu Akademie věd ČR.

V úvodu besedy vicepremiér Pavel Bělobrádek představil svou vizi při znovuvybudování fungujícího systému podpory a financování vědecké činnosti v České republice. Nastínil základní cíle v časovém horizontu jejich možné realizace: Mezi ty krátkodobé zařadil vyřešení vyhrocené finanční situace v pražských výzkumných institucích, zajištění finanční i personální udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur a sestavení rozpočtu pro financování vědy v příštím roce. Střednědobým cílem je pro Pavla Bělobrádka optimalizace činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, tím dlouhodobým pak zřízení státního úřadu (nikoli ministerstva), který by měl v kompetenci konkrétní nasměrování toků peněz určených pro vědu. "Principiálně jde o to, abychom začali budovat centrální autoritu," uvedl v této souvislosti Pavel Bělobrádek.


Diskuse s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem na ÚOCHB

Druhou zastávkou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se stal Ústav experimentální medicíny AV ČR, kde byl hostem jeho ředitelky prof. Evy Sykové. Po prohlídce tohoto významného centra základního biomedicínského výzkumu zavítal Pavel Bělobrádek do dalšího mezinárodně uznávaného špičkového pracoviště Akademie věd ČR – do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v pražských Dejvicích. Ředitel ústavu RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. seznámil Pavla Bělobrádka s profilem, vědeckým zaměřením a s výzkumnými úspěchy ÚOCHB AV ČR.
BŘEZEN

Kniha "Hmyzí rodiny a státy" získala cenu Academia

Dne 20. března 2014 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 6. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 2. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce zvítězila kniha Hmyzí rodiny a státy od našeho douholetého kolegy prof. Jana Žďárka.

Více informací webu nakladatelství Academia.
ÚNOR

Naši kolegové získali Cenu Karla Preise pro rok 2013

Za článek " Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostněspektrometrickou detekcí" získali naši kolegové R.Norková, J.J.Dytrtová a V. Kašička Cenu Karla Preise 2013.
[Chemické listy 107: 949–955 (2013)]

termite


termite

Předseda ČSCH prof. Ing. Jan John, CSc. a šéfredaktor Chemických listů doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc. předávají ocenění Renatě Norkové.


Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 jako vyznamenání České Společnosti Chemické za nejlepší práci otištěnou v ročníku Chemických listů. Pojmenována je po prof. Karlu Preisovi (1846-1916) dlouholetém čelném funkcionáři ČSCh, významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie, významném organizátoru a redaktoru Chemických listů.