ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2015Organická chemie

Organická chemie

1-40
  Školitel Téma
Dr. habil. Ullrich Jahn Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů
Dr. habil. Ullrich Jahn Epidithiodiketopiperazinové alkaloidy – přístupy k totální syntéze
Dr. habil. Ullrich Jahn Přístupy k totální syntéze dicyklopentanových alkaloidů z Lycopodium
Dr. habil. Ullrich Jahn Selektivní Oxidace Aminokyselin a Modifikace Peptidů
Ing. Ivan Rosenberg, CSc. Příprava 4´-alkoxysubstituovaných derivátů nukleosidů a jejich využití v oligonukleotidech
Ing. Ivan Rosenberg, CSc. / Ing. Ondřej Páv, Ph.D. Syntéza fosfonátových monomerů odvozených od 3´-amino-3´-deoxy a 5´-amino-5´-deoxyadenosinu a jejich použití pro přípravu příslušných modifikovaných oligoribonukleotidů
Ing. Milan Vrábel, Ph.D. Vývoj nových biokonjugačních reakcí
Ing. Petr Beier, Ph.D. Syntéza a reaktivita hypervalentních fluoridů síry
Ing. Petr Beier, Ph.D. Jod(V) reagenty pro elektrofilní fluoralkylace
Mgr. Petr Cígler, Ph.D. Modulární povrchové architektury na diamantových nanočásticích
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. Nové heterocyklické deriváty jako inhibitory lipidových a proteinových kináz
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Modifikace DNA reaktivními skupinami pro biokonjugace
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Modifikace DNA komplexy přechodných kovů a vývoj molekulárních nůžek pro genovou terapii
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Konstrukce modifikovaných nukleových kyselin pro regulaci a přepínání štěpení endonukleasami
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Syntéza nových heteroanelovaných 7-deazapurinových nukleosidů a nukleotidů s potenciální biologickou aktivitou a pro modifikace DNA a RNA
RNDr. Marcela Krečmerová, CSc. Příprava látek s potenciálním epigenetickým účinkem
1-40