Biochemie

1-40
  Školitel Téma
Ing. Václav Veverka, Ph.D. Strukturou inspirovaný návrh inhibitorů lidské karbonáthydrolyasy
RNDr. Michael Mareš, CSc. Katepsinové proteasy a jejich využití v biomedicíně
1-40