Lidé

Jméno Lazar Josef
Pozice Vedoucí juniorské výzskumné skupiny
Josef Lazar

Josef Lazar, Ph.D.

Head of the Junior Research GroupJosef Lazar Lab
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 115 / 220 183 463