Lidé

Dr. Vrabel group
1-35
Jméno Pozice
Vrábel Milan Vedoucí juniorské výzkumné skupiny
Dzijak Rastislav Postdoktorand
Galeta Juraj Postdoktorand
Kovalová Anna Postdoktorandka
Rampmaier Robert Felix Doktorand
Siegl Sebastian Josef Doktorand
Schröpferová Tereza Odborný pracovník
Beránková Anna Studentka
1-35