2014


Monincová L., Buděšínský M., Čujová S., Čeřovský V., Veverka V.:
Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin.
ChemBioChem 15: 301-308, 2014.

Monincová L., Veverka V., Slaninová J., Buděšínský M., Fučík V., Bednárová L., Straka J., Čeřovský V.:
Structure-activity study of macropin, a novel antimicrobial peptide from the venom of solitary bee Macropis fulvipes (Hymenoptera: Melittidae).
Journal of Peptide Science 20: 375-384, 2014.

Čeřovský V., Bem R.:
Lucifensins, the insect defensins of biomedical importance: The story behind maggot therapy.
Pharmaceuticals 7: 251-264, 2014.

Čeřovský V.:
Antimikrobiální peptidy izolované z hmyzu.
Chemické Listy 108: 344-353, 2014.

Chrudimská T., Čeřovský V., Slaninová J., Rego R.O.M., Grubhoffer L.:
Defensin from the ornate sheep tick Dermacentor marginatus and its effect on Lyme borreliosis spirochetes.
Developmental and Comparative Immunology 46: 165-170, 2014.