... / NMR a molekulová spektroskopieVybaveníMolekulární  spektroskopie

Molekulární spektroskopie


Spektrometr Ramanovy optické aktivity ChiralRAMAN-2X


ChiralRAMAN-2X


The BioTools ChiralRAMAN-2X is spectrometer for the measurement of Raman Optical Activity (ROA) with microscope.


  • diodový laser OPUS 532 (excitace 532 nm) s nastavitelným výkonem
  • měření ve spektrálním rozsahu 100-2000 cm-1


FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s plynovým chhromatografem Agilent GC 6850


Nicolet 6700


  • plynový chromatograf Agilent 6850 spojený s infračerveným spektrometrem (vytápěná kapilární kyveta o optické délce 200 mm)
  • přídavné zařízení pro multireflexní ATR, pro difuzní reflexi, kyveta pro měření teplotních závislostí


Spektrometr cirkulárního dichroismu Jasco 815


Jasco J-815


  • Peltierův element pro měření teplotně závislého CD (5-85 °C)
  • přídavné zařízení firmy Bio Logic pro měření stopped flow CD a titrátor pro sledování rovnovážných stavů
  • permanentní magnet (2 T) pro měření MCD