StrukturaAdjunct Professors

Adjunct Professors


ÚOCHB adjunct professors – působí v jiných institucích, ale jsou napojeni na dění na ÚOCHB a mají eminentní zájem o jeho prospěch...
Barbara Slusher

prof. Barbara Slusher, Ph.D., M.A.S.

ÚOCHB adjunct professor

Professor of Neurology (primary), Psychiatry, Neuroscience, Medicine, Oncology
Director, Johns Hopkins Drug Discovery
Johns Hopkins School of Medicine
Baltimore, MD, USA
[web page]
 
 
Ivan Hirsch

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

ÚOCHB adjunct professor

Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Praha, ČR
[web page]
 
 
Pavel Kočovský

prof. Dr. Pavel Kočovský, DSc.

ÚOCHB adjunct professor

Katedra organické chemie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Praha, ČR
[web page]
 
 
Martin Kotora

prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

ÚOCHB adjunct professor

Skupina katalýzy v organické syntéze
Katedra organické chemie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Praha, ČR
[web]
 
 
Jiří Šrogl

Doc. Ing. Jiří Šrogl, Ph.D.

ÚOCHB Adjunct Professor

Department of Chemical and Biomolecular Engineering
North Carolina State University
Raleigh-Durham, Severní Karolína, USA
 
 
Aleš Svatoš

Ing. Aleš Svatoš, CSc.

ÚOCHB adjunct professor

Research Group Mass Spectrometry / Proteomics
Max Planck Institute for Chemical Ecology
Jena, Německo
[web]