Lidé

Team of Dr. Lenka Maletínská
1-25
Jméno Pozice
Maletínská Lenka Vedoucí výzkumné skupiny
Kuneš Jaroslav Vědecký pracovník
Železná Blanka Vědecká pracovnice
Bencze Michal Postdoktorand
Holubová Martina Postdoktorantka
Popelová Andrea Postdoktorandka
Pražienková Veronika Postdoktorandka
Neprašová Barbora Doktorandka
Zemenová Jana Doktorandka
Hrubá Lucie Odborný pracovník
Kojecká Martina Odborný pracovník
Freislebenová Anna Studentka
Kořínková Lucia Studentka
Šatek Martin Student
Zmeškalová Anna Studentka
Vysušilová Hedvika Laborantka
1-25