Lenka Maletínská

C57 lean and MSG obese mice

Patofyziologické mechanismy regulace příjmu potravy

Vývoj a mechanismus účinku stabilních analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy a ghrelinu pro potenciální léčbu chorob souvisejících s příjmem potravy.

Náš výzkum se zaměřuje na peptidy účastnící se příjmu potravy a procesy vztahující se k obezitě, diabetu a neurodegeneraci. Kombinuje biochemické, farmakologické a fyziologické metody s cílem objasnit vztahy mezi peptidy s vlivem na obezitu a navrhnout design potenciálních terapeutik.