2012

Hřebabecký, H.; Dejmek, M.; Dračínský, M.; Šála, M.; Leyssen, P.; Neyts, J.; Kaniaková, M.; Krůšek, J.; Nencka, R.:
Synthesis of novel azanorbornylpurine derivatives
Tetrahedron 68: 1286-1298, 2012.

Procházková E.; Šála, M.; Nencka, R.; Dračínský, M.:
C6-Substituted Purine Derivatives: An Experimental and Theoretical 1H, 13C and 15N NMR Study.
Magnetic Resonance in Chemistry 50: 181–186, 2012.

Šála, M.; Hřebabecký, H.; Leyssen, P.; Dejmek, M.; Dračínský, M.;De Palma, A. M.; Neyts, J.; Nencka, R.:
Novel substituted 9-norbornylpurines and their activities against RNA viruses
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 22: 1963-1968, 2012.

Hřebabecký, H.; Dejmek, M.; Šála, M.; Mertlíková-Kaiserová, H.; Dračínský, M.; Leyssen, P.; Neyts, J.; Nencka, R.:
Synthesis of novel thienonorbornylpurine derivatives
Tetrahedron 68: 3195-3204, 2012.

Dejmek, M.; Kovačková, S.; Zborníková, E.; Hřebabecký, H.; Šála, M.; Dračínský M.; Nencka, R.:
One-pot build-up procedure for the synthesis of variously substituted purine derivatives
RSC Advances 2: 6970-6980, 2012.

Dejmek, M.:
Mercury(II) Acetate
Synlett 23: 2867-2868, 2012.

Matušková, M.; Baranovičová, L.; Kozovská, Z.; Duriniková, E.; Pastoráková, A.; Huňáková, L.; Waczuliková, I.; Nencka, R.; Kučerová, L.:
Intrinsic properties of tumour cells have a key impact on the bystander effect mediated by genetically engineered mesenchymal stromal cells
The Journal of Gene Medicine 14: 776–787, 2012.