Lidé

Medicinal Chemistry
1-25
Jméno Pozice
Majer Pavel Vedoucí výzkumně-servisní skupiny
Krečmerová Marcela Vědecký pracovník
Machara Aleš Vědecký pracovník
Jančařík Andrej Postdoktorand
Monincová Lenka Postdoktorand
Stanchev Stancho Postdoktorand (host)
Šimon Petr Postdoktorand
Tenora Lukáš Postdoktorandka
Tichý Tomáš Postdoktorand
Provazníková Adéla Doktorandka
Bařinková Jitka Odborný pracovník
Blechová Miroslava Odborný pracovník
Hradilek Martin Odborný pracovník
Voburka Zdeněk Odborný pracovník
Novotná Kateřina Studentka
Prichodko Aleksandrina Laborantka
Souček Radko Laborant
1-25