Lidé

Jméno Hradilek Martin
Pozice Odborný pracovník
Martin Hradilek

Martin Hradilek, Ph.D.

Odborný pracovník


Medicinální chemie
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i., Akademie věd České republiky
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 415

 
Vzdělání
1994-2001 Ph.D. v oboru organické chemie, pod vedením Prof. Ivana Stibora na Ústavu organické chemie VŠCHT v Praze.
1987-1992 Ing. v oboru organické chemie, pod vedením Doc. Stanislava Böhma na Ústavu organické chemie VŠCHT v Praze.
 
Stáže
2005-2007 Postdoktorandský pobyt ve skupině Prof. Pieta Herdewijna na Rega Instituut, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.
 
Zaměstnání
od r. 1997 Odborný pracovník, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
1992-1994 Odborný pracovník, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.