Virologie (Dr. Jan Weber)

virus

Vědecko-servisní tým Virologie byl založen, aby poskytoval v rámci UOCHB zařízení pro testování látek s antivirovým účinkem. Nadto tým Virologie spolupracuje s ostatními týmy a skupinami UOCHB na výzkumných projektech zahrnujících práci s viry. Zaměřujeme se především na výzkum HIV včetně testování nových látek proti HIV, objasňování mechanismu jejich působení a provádění studií k zjištění resistence těchto látek. Dále se tým zabývá důsledky HIV replikační zdatnosti na HIV patogenesi a vývoj onemocnění AIDS.