ÚvodMapa webu

Mapa webu

ÚOCHBen/cz
 
 Úvoden/cz
  
  Kontakten/cz
  
  Ústaven/cz
   
   Historie ÚOCHBen/cz
   
   Povinně zveřejňované údajeen/cz
   
   Veřejné zakázkyen/cz
   
   Výroční zprávyen/cz
   
   Výhledy rozpočtuen/cz
   
   Mezinárodní poradní sboren/cz
   
   Dozorčí radaen/cz
   
   Rada pracovištěen/cz
   
   ÚOCHB Adjunct Professorsen/cz
  
  Významné výsledkyen/cz
   
   2016en/cz
   
   2015en/cz
   
   2014en/cz
   
   2013en/cz
   
   2012en/cz
   
   2011en/cz
   
   2010en/cz
   
   2009en/cz
   
   2008en/cz
   
   2007en/cz
   
   2006en/cz
  
  Nejvýznamnější publikaceen/cz
   
   2015en/cz
   
   2014en/cz
   
   2013en/cz
   
   2012en/cz
  
  OP VVV projektyen/cz
  
  Zvané přednášky 2019en/cz
   
   Archiv - 2018en/cz
   
   Archiv - 2017en/cz
   
   Archiv - 2016en/cz
   
   Archiv - 2015en/cz
   
   Archiv - 2014en/cz
   
   Archiv - 2013en/cz
   
   Archiv - 2012en/cz
   
   Archiv - 2011en/cz
   
   Archiv - 2010en/cz
   
   Archiv - 2009en/cz
   
   Archiv - 2008en/cz
   
   Archiv - 2007en/cz
   
   Archiv - 2006en/cz
   
   Archiv - 2005en/cz
   
   Archiv - 2004en/cz
  
  Semináře Detlefa Schröderaen/cz
  
  Ostatní přednáškyen/cz
  
  Postdoktorandské projekty ÚOCHBen/cz
   
   Udělěné projekty - 2019en/cz
   
   Udělené projekty - 2018en/cz
   
   Udělené projekty - 2017en/cz
   
   Udělené projekty - 2016en/cz
   
   Udělené projekty - 2015en/cz
   
   Udělené projekty - 2014en/cz
   
   Udělené projekty - 2013en/cz
   
   Udělené projekty - 2012en/cz
   
   Udělené projekty - 2011en/cz
   
   Udělené projekty - 2010en/cz
   
   Udělené projekty - 2009en/cz
   
   Udělené projekty - 2008en/cz
   
   Udělené projekty - 2007en/cz
   
   Udělené projekty - 2006en/cz
   
   Udělené projekty - 2005en/cz
  
  Hostující profesoren/cz
   
   Udělené pobyty - 2013en/cz
   
   Udělené pobyty - 2010en/cz
   
   Udělené pobyty - 2008en/cz
  
  Ph.D. studium na ÚOCHBen/cz
   
   Témata 2019en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemie a molekulární biologieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální a výpočetní chemieen/cz
   
   Archiv - 2018en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemie a molekulární biologieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální a výpočetní chemieen/cz
   
   Archiv - 2017en/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
   
   Archiv - 2016en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2015en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2014en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2013en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2012en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Biomedicínaen/cz
    
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2011en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
   
   Archiv - 2010en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Mikrobiologieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Archiv - 2009en/cz
    
    Analytická chemieen/cz
    
    Biochemieen/cz
    
    Mikrobiologieen/cz
    
    Organická chemieen/cz
    
    Fyzikální chemieen/cz
   
   Ph.D. akreditaceen/cz
  
  Summer Student Program '19en/cz
   
   Additional Infoen/cz
  
  Konference 2019en/cz
   
   Josef Michl 80en/cz
   
   LCBP 2019en/cz
   
   MRW 2019en/cz
  
  Dvorana slávyen/cz
   
   Antonín Holýen/cz
    
    Curriculum vitaeen/cz
    
    Publikace 2000-2010en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
     
     2008en/cz
     
     2007en/cz
     
     2006en/cz
     
     2005en/cz
     
     2004en/cz
     
     2003en/cz
     
     2002en/cz
     
     2001en/cz
     
     2000en/cz
    
    Patentyen/cz
    
    Výsledkyen/cz
   
   Lidé a události 2016en/cz
   
   Lidé a události 2015en/cz
   
   Lidé a události 2014en/cz
   
   Lidé a události 2013en/cz
   
   Lidé a události 2012en/cz
   
   Lidé a události 2011en/cz
   
   Lidé a události 2010en/cz
   
   Lidé a události 2009en/cz
   
   Lidé a události 2008en/cz
  
  Fotogalerieen/cz
   
   Videaen/cz
    
    Pavel Jungwirthen/cz
   
   Konferenceen/cz
   
   Zvané přednáškyen/cz
    
    2019en/cz
    
    2018en/cz
    
    2017en/cz
    
    2016en/cz
    
    2015en/cz
    
    2014en/cz
    
    2013en/cz
    
    2012en/cz
    
    2011en/cz
    
    2010en/cz
    
    2009en/cz
    
    2008en/cz
    
    2007en/cz
    
    2006en/cz
    
    2005en/cz
    
    2004en/cz
   
   Lidé a událostien/cz
    
    2018en/cz
    
    2017en/cz
    
    2016en/cz
    
    2015en/cz
    
    2014en/cz
    
    2013en/cz
    
    2012en/cz
    
    2011en/cz
    
    2010en/cz
   
   Rekonstrukce areálu ÚOCHBen/cz
  
  Médiaen/cz
   
   Tiskové zprávyen/cz
   
   Kontakten/cz
  
  Volná místaen/cz
   
   Junior Group Leaderen/cz
   
   Elektrotechniken/cz
  
  IOCBTechen/cz
  
  Vývojové centrumen/cz
  
  Nadaceen/cz
   
   Nadace Experientiaen/cz
   
   Nadační fond M. Roeselovéen/cz
    
    Grant M. Roeselovéen/cz
    
    Jak podpořit Fonden/cz
    
    Kontakten/cz
  
  ChemTKen/cz
  
  Přístrojové vybaveníen/cz
   
   EPR spektrometryen/cz
   
   NMR spektrometryen/cz
   
   MS, GC -MS a LC-MSen/cz
    
    Velké MS přístrojeen/cz
    
    Specializované GC-MS systémyen/cz
    
    Standardní GC-MS systémyen/cz
    
    LC-MS systémyen/cz
   
   GC systémyen/cz
    
    Standardní GCen/cz
    
    Preparativní GCen/cz
    
    GC-EADen/cz
   
   HPLC systémyen/cz
    
    FPLCen/cz
    
    Iontová chromatografieen/cz
    
    Radio-HPLCen/cz
   
   Kapilární elektroforézaen/cz
   
   Termoforézaen/cz
   
   UV-VIS, IR, Raman a CD en/cz
    
    CD spektrometryen/cz
    
    Emisní spektrometryen/cz
    
    IR a Raman spektrometryen/cz
    
    UV-VIS-NF spektrometryen/cz
   
   Mikrokalorimetrieen/cz
   
   Optické a optoelektronické přístrojeen/cz
    
    Optické mikroskopyen/cz
    
    Elektronové a AFM mikroskopyen/cz
    
    Zobrazení, čtení a záznamen/cz
    
    Polarizační mikroskopyen/cz
    
    PCR detekceen/cz
    
    Další přístrojeen/cz
   
   Cytometryen/cz
   
   Analýza a syntéza proteinů a peptidůen/cz
   
   Radioizotopyen/cz
   
   Rentgenová difrakceen/cz
   
   Výpočtyen/cz
   
   Další přístrojeen/cz
  
  Eduroamen/cz
  
  ÚOCHB YouTube en/cz
  
  Facebook ÚOCHBen/cz
  
  Mapa webuen/cz
 
 Výzkumen/cz
 
 Kontaktyen/cz
 
 Strukturaen/cz
  
  Ředitelen/cz
  
  Rada pracovištěen/cz
  
  Dozorčí radaen/cz
  
  Mezinárodní poradní sboren/cz
  
  Adjunct Professorsen/cz
  
  IOCB TTOen/cz
  
  Centrum vývoje originálních léčiven/cz
   
   Učastníci projektu en/cz
   
   Projekty en/cz
   
   Výsledkyen/cz
   
   Kontakten/cz
  
  Kancelář řediteleen/cz
   
   Zástupci řediteleen/cz
   
   Sekretariáten/cz
   
   Projektová kancelářen/cz
   
   Patenty a licenceen/cz
   
   Právní kancelářen/cz
   
   Bezpečnost práceen/cz
   
   Emeritní pracovnícien/cz
   
   Komunikaceen/cz
   
   Rada servisních pracovišťen/cz
   
   Atestační komiseen/cz
   
   Metodická radaen/cz
  
  Informační technologie a službyen/cz
   
   Službyen/cz
   
   Lidéen/cz
  
  Technicko-hospodářská správaen/cz
   
   Ekonomický útvaren/cz
   
   Administrace grantůen/cz
   
   PaMen/cz
   
   MTZ a skladyen/cz
   
   Technický útvaren/cz
    
    Technická správa a údržbaen/cz
    
    Vnitřní správa a dopravaen/cz
   
   Zdravotní zařízení en/cz
  
  Výzkumné skupinyen/cz
   
   Juniorské výzkumné skupinyen/cz
   
   Seniorské výzkumné skupinyen/cz
   
   Čestné pozice (Chairs)en/cz
   
   Skupiny cíleného výzkumuen/cz
    
    Antimikrobiální sloučeninyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Antimikrobiální peptidyen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Koordinační chemieen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
    
    Neurosteroidyen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    HBV Cureen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Publikace a patentyen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Spolupráceen/cz
  
  Vědecko-servisní skupinyen/cz
   
   Biochemická farmakologieen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Podporaen/cz
    
    Publikaceen/cz
     
     2016en/cz
     
     Konference 2015en/cz
     
     2014en/cz
     
     2013en/cz
     
     2012en/cz
     
     2011en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
    
    Patentyen/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybaveníen/cz
    
    Volná místaen/cz
   
   Bioinformatikaen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Podporaen/cz
    
    Publikaceen/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Volná místaen/cz
    
    ELIXIRen/cz
   
   Elektromigrační metodyen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Bývalí členovéen/cz
    
    Podporaen/cz
    
    Publikaceen/cz
     
     2019en/cz
     
     2018en/cz
     
     2017en/cz
     
     2016en/cz
     
     2015en/cz
     
     2014en/cz
     
     2013en/cz
     
     2012en/cz
     
     2011en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
     
     2008en/cz
     
     2007en/cz
     
     2006en/cz
     
     2005en/cz
     
     2004en/cz
     
     2003en/cz
     
     2002en/cz
     
     2001en/cz
     
     2000en/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybaveníen/cz
   
   Hmotnostní spektrometrieen/cz
    
    Historieen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Podporaen/cz
    
    Publikaceen/cz
     
     2017en/cz
     
     2016en/cz
     
     2015en/cz
     
     2014en/cz
     
     2013en/cz
     
     2012en/cz
     
     2011en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
     
     2008en/cz
     
     2007en/cz
     
     2006en/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybaveníen/cz
    
    MS softwareen/cz
     
     TriglyAPCIen/cz
     
     EIC - Electrospray Ion Calculatoren/cz
     
     PMC - Peptide Mass Calculatoren/cz
     
     HydroCarbLien/cz
    
    Odkazyen/cz
    
    Miniškola hmotnostní spektrometrieen/cz
    
    Volná místaen/cz
    
    Bývalí členovéen/cz
   
   Medicinální chemieen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Publikaceen/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybavení en/cz
   
   NMR a molekulová spektroskopieen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
     
     Molekulární spektroskopie - Co umíme ?en/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Publikaceen/cz
     
     2017en/cz
     
     2016en/cz
     
     2015en/cz
     
     2014en/cz
     
     2013en/cz
     
     2012en/cz
     
     2011en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
     
     2008en/cz
     
     2007en/cz
     
     2006en/cz
     
     2005en/cz
     
     2004en/cz
     
     2003en/cz
     
     2002en/cz
     
     2001en/cz
     
     2000en/cz
    
    Výukaen/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybaveníen/cz
     
     Molekulární spektroskopieen/cz
     
     EPRen/cz
     
     NMRen/cz
    
    Fotogalerieen/cz
   
   Virologieen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Publikaceen/cz
    
    Spolupráceen/cz
  
  Servisní skupinyen/cz
   
   Analytická laboratořen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Metody a požadavky na vzorkyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Vybavení en/cz
    
    Stáhnutelné informaceen/cz
   
   Vývojové centrumen/cz
    
    Výrobkyen/cz
     
     Sběrač frakcí 10-21en/cz
     
     Monitor UV-254en/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Náš weben/cz
   
   Knihovna sloučenin ÚOCHBen/cz
   
   Radioaktivně značené sloučeninyen/cz
    
    Projektyen/cz
    
    Službyen/cz
    
    Lidéen/cz
    
    Podporaen/cz
    
    Publikaceen/cz
     
     2017en/cz
     
     2016en/cz
     
     2015en/cz
     
     2014en/cz
     
     2013en/cz
     
     2012en/cz
     
     2011en/cz
     
     2010en/cz
     
     2009en/cz
     
     2008en/cz
     
     2007en/cz
     
     2006en/cz
     
     2005en/cz
    
    Spolupráceen/cz
    
    Vybaveníen/cz
   
   Odpadové hospodářstvíen/cz
    
    Lidéen/cz
  
  Vědní oboryen/cz
   
   Biochemie a molekulární biologieen/cz
    
    Evžen Bouřaen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
     
     Náš web...en/cz
    
    Edward Curtis en/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Jiří Jiráčeken/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Volná místaen/cz
    
    Zuzana Kečkéšováen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Volná místaen/cz
    
    Jan Konvalinkaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Josef Lazaren/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Lenka Maletínskáen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2006-2010en/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Michael Marešen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2000-2009en/cz
     
     Studenti & Postdoktorandien/cz
    
    Iva Pichováen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Studentská místaen/cz
    
    Pavlína Řezáčováen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Službyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
    
    Kvido Stříšovskýen/cz
     
     Výzkumen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Vybrané publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Volná místaen/cz
     
     Kontaktyen/cz
    
    Norbert Weissen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Laboratorní technikyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Zoll Sebastianen/cz
     
     Lidéen/cz
   
   Bioorganická a medicinální chemieen/cz
    
    Michal Hoceken/cz
    
    Zlatko Janebaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2019en/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
     
     Patentyen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Volná místaen/cz
    
    Radim Nenckaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2019en/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
     
     Patentyen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Volná místaen/cz
    
    Ivan Rosenbergen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Milan Vrábelen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
   
   Chemická biologieen/cz
    
    Hana Macíčková Cahováen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Volná místaen/cz
     
     Lab Weben/cz
    
    Dmytro Yushchenkoen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Publikaceen/cz
   
   Chemie přírodních láteken/cz
    
    Robert Hanusen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2003-2013en/cz
     
     Vybaveníen/cz
      
      GC en/cz
      
      GC-MSen/cz
      
      GC-EADen/cz
     
     Spolupráceen/cz
    
    Ullrich Jahnen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      1989 - 2007en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Skupina v čase...en/cz
   
   Výpočetní chemieen/cz
    
    Zdeněk Havlasen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Bývalí členové a hostéen/cz
    
    Pavel Hobzaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
    
    Pavel Jungwirthen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Alumnien/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
    
    Lubomír Rulíšeken/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2019en/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Bývalí studentien/cz
     
     Výukaen/cz
   
   Organická syntézaen/cz
    
    Petr Beieren/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Alumnien/cz
    
    Jiří Kaletaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Publikaceen/cz
    
    Josef Michlen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
    
    Tomáš Slaninaen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
     
     Volná místaen/cz
    
    Ivo Starýen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Předchozí vědecká práceen/cz
     
     Bývalí členovéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
      
      2002en/cz
      
      2001en/cz
      
      2000en/cz
     
     Spolupráceen/cz
   
    
    Petr Bouřen/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Bývalí studenti a doktorandien/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2018en/cz
      
      2017en/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2009en/cz
      
      2008en/cz
      
      2007en/cz
      
      2006en/cz
      
      2005en/cz
      
      2004en/cz
      
      2003en/cz
     
     Spolupráceen/cz
     
     Vybaveníen/cz
     
     Volná místaen/cz
   
   Syntetická nanochemieen/cz
    
    Petr Cígleren/cz
     
     Projektyen/cz
     
     Lidéen/cz
     
     Podporaen/cz
     
     Publikaceen/cz
      
      2016en/cz
      
      2015en/cz
      
      2014en/cz
      
      2013en/cz
      
      2012en/cz
      
      2011en/cz
      
      2010en/cz
      
      2005-2009en/cz
     
     Spolupráceen/cz
  
 
 Intraweben/cz
 
 Novinkyen/cz