Vážený kolego/kolegyně,

pokoušíte se vstoupit na interní stránky Ústavu organické chemie a biochemie z internetové adresy, která není součástí domény uochb.cas.cz. Tyto stránky nejsou určeny pro veřejnost. Vraťte se, prosím, na naše veřejné stránky.

Pokud vás sem přivedl chybný odkaz na jiné stránce, můžete jejího správce upozornit, aby chybný odkaz opravil na http://www.uochb.cz

Pokud jste zaměstnancem ÚOCHB a potřebujete vstoupit na vnitřní stránky Ústavu, použijte odkaz dole na této stránce. Spojení přes uvedený odkaz bude zabezpečeno protokolem https; musíte uvést uživatelské jméno (což je vaše osobní číslo) a heslo (stejné jako to, které používáte pro přístup na objednávkový systém "albina"). Nezadávejte své jméno a heslo k účtu elektronické pošty, ani žádné jiné nepatřičné heslo, nebude fungovat!

https://www.uochb.cas.cz/Internal